Har du företag inom VVS? - Kontakta oss så marknadsför vi ditt företag!

VVS – Värme, ventilation och sanitet

VVS är något som står för tre av de viktigaste sakerna i människors liv. Detta är då värme, ventilation och sanitet. Utan vatten kommer det inte att finnas dricksvatten i kranen eller heller inte finnas möjligheter till en dusch samt tvätt av kläder. Då det gäller värme så är detta något som är mycket viktigt under den kalla delen av året. Just här i de norra delarna av Europa blir det mycket kallt och om då inte värmen fungerar som den ska så kan människor helt enkelt frysa ihjäl. Som det sista så kommer sanitet och detta är då något som rör avloppen, och allt det smutsiga som ska forslas bort. Om det systemet skulle gå sönder så brukar detta i allmänhet kunna leda till en mycket dålig luft samt risk för bakterier. Ventilation kommer då att vara det som ser till att du får en bra och trivsam luft att andas i.

Den som ser till att allt detta fungerar brukar i allmänhet vara det som i folkmun kallas för rörmokare, men egentligen så finns det många typer av yrkesroller inom VVS. Detta då med anledning av att det finns allt från ventilation, el och vatten till installationer av bergvärme inräknat i yrkeskåren rörande VVS-arbeten. För dessa jobb kommer det också att vara en gedigen utbildning och en lärlingstid, som driver upp priserna på löner och därmed även priset på VVS-arbeten. På så sätt kan det många gånger bli svårt att finna billig VVS då det gäller just arbetskostnaden.

Att anlita en rörmokare för billig VVS

Då det gäller företag så måste de alltid anlita ett annat företag för att utföra VVS-arbeten. Detta har att göra med fackliga avtal och lagar som säger att detta är det enda som är godkänt. Här finns det naturligtvis det stora företag som har utbildad personal anställd för att utföra dessa arbeten med alla de utbildningar och certifikat som krävs för detta. Idet fallet är egentligen inget av dessa alternativ billiga när det kommer till de arbeten som ska utföras, men i gengäld får företaget dra av alla de kostnader som uppstår, gentemot den omsättning som finns i företaget. För små företagare blir det billigaste alternativet för alla arbeten inom VVS att anlita ett annat företag, medan det för de stora blir oftast blir ett bättre val att anställa personal med den kunskap som krävs.

För alla privatpersoner som själva äger sin villa eller en annan typ av boende där de är ansvariga för att allt inom värme, ventilation och sanitet ska fungera, brukar det oftast handla om att finna en billig arbetskraft för detta. Idag kommer det faktiskt att finnas många olika rörmokare och andra företag inom detta stora område som verkligen har bra priser, samtidigt som de har all den kunskap som krävs för att utföra godkända arbeten. Här kommer det naturligtvis alltid att bero på vilken typ av arbete som ska utföras, vilket då kommer att ha olika svårighetsgrader och därmed sätta det pris som kunden får betala.

Försäkringar när en yrkesman gör jobbet

Något som alla har nytta av när en yrkesman utför jobbet rörande VVS, kommer naturligtvis vara att alla de försäkringar som finns kommer att gälla om något fel skulle ha utförts eller om något skulle gå sönder. Här kommer då en vanlig hemförsäkring att täcka allt som rör det jobb som utförts efter att jobbet har blivit godkänt. Under jobbets gång så kommer det företags försäkringar som utför jobbet att vara det som täcker eventuella skador som kan uppstå. På det sättet kommer det alltid att finnas fog för att anlita en erfaren rörmokare för att få det bästa och billigaste alternativet rörande VVS-arbeten.

Att göra jobbet själv blir alltid det billigaste VVS-arbetet

Idag finns det många som drar sig för att anlita erfarna yrkesmän då detta är något som automatiskt förknippas med stora kostnader. För det första är detta något som inte alls stämmer idag, då det finns billiga alternativ med en stor konkurrens på marknaden, samtidigt som alla privatpersoner idag har möjlighet till mycket förmånliga avdrag på alla hantverksarbeten. Trots detta är det då många villaägare som väljer att göra VVS-arbeten på egen hand för att de ska bli så billiga som möjligt. Naturligtvis finns det aldrig något som säger att du inte kan byta en packning i kranen eller koppla in ett nytt duschhandtag, men det mesta av alla andra arbeten bör vara av utbildade människor.

När det kommer till mera komplicerade arbeten såsom rörbyten och att koppla in nya vattenrör, så finns det även de som gör detta på egen hand. Likaså avlopp och vattenburen värme är något som många tycker att de kan klara på egen hand. Detta är något som alla borde avstå från och den som söker billig VVS på detta sätt, kan istället vara den som får den dyraste räkningen i slutändan. Detta med tanke på vilka skador som kan uppstå både under arbetet och efter allt är klart om inte allt har utförts på rätt sätt. Något som också ska tänkas på är risken för personliga skador under ett arbete som det inte finns erfarenhet eller vana att utföra. Även det kan vara något som blir dyrt på sikt.

Försäkringar för hemmafixaren

För alla de som vill kommer så billigt undan som möjligt med sina VVS-arbeten och väljer att utföra dessa på egen hand, så kommer det också alltid att finnas stora risker med att de hem och villaförsäkringar som finns inte kommer att täcka skador från dessa arbeten. Detta är då med anledning av att alla arbeten inom VVS eller el är något som förknippas med utbildning och certifikat. Av den anledningen kommer många försäkringsbolag att neka ersättning för arbeten utförda av privatpersoner eller svartarbete. För att vara säker på att kunna få din ersättning vid ett fel måste du vara den som kan visa upp ett kvitto på utfört arbete.

Få billig VVS genom att utnyttja ROT-avdraget

När det nu talas så mycket om VVS-arbeten samt kostnaderna för dessa, så kommer det faktiskt i realiteten vara så att dessa arbeten idag inte alls är speciellt dyra. I vilket fall inte om du jämför med cirka 20 år sedan, då det som nu kallas för ROT-avdrag inte alls var att tänka på. Rot-avdraget är något som skapades 2004, men gällde då enbart under en viss period av året och för vissa speciella arbeten. Numera gäller ROT-avdraget hela året samt för alla arbeten utförda av utbildade och registrerade hantverksföretag. På så sätt kommer billiga VVS-arbeten vara något som alltid finns för alla de som har en taxerad inkomst och betalar en skatt som kan dras av mot det tillåtna avdraget.

Detta betyder då att i dagens moderna samhälle med bra och utbildad personal inom alla områden rörande VVS-arbeten, så kommer i stort sett alla människor att kunna komma undan billigt även genom att anlita ett seriöst företag. Genom åren så har reglerna för ROT-avdrag förändrats och idag, 2017, så får en privatperson göra ROT-avdrag med upp till maximala 50000 kronor per person. Avdraget som kan göras är 30 procent på alla arbetskostnader för VVS-arbeten och andra hantverkstjänster. Helt enkelt så resulterade detta i att hela 90 procent av tillfrågade människor inte längre tycker att det finns någon mening med att köpa svarta hantverkstjänster. Det är det som är billig VVS.

Kontakta oss

Söker du uppdrag inom VVS för ditt företag, kontakta oss så berättar vi mer om hur ditt företag kan visas på denna hemsida.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: